Noen bilder fra tidligere konserter:

Alle bilder fotografert av David Been, Roger Hennum og Jan Erik Bamrud